تخته تعادلی فایبر گلاس

197,000 تومان

تخته تعادلی فایبر گلاس دارای یک صفحه تخت در بخش رویی خود است که باعث می شود تا بتوانی با استحکام کامل روی آن قرار بگیرد. اما بخش زیرین آن قالبی هرمی شکل داشته و برای تنظیم تعادل به کار برده می شود.